Türk Kadınları için ILAC Liderlik Bursları 2019

$100,000

ILAC Leadership Scholarships for Turkish Women

Türk Kadınları için
ILAC Liderlik Bursları 2019

ILAC Türk Kadınları Bursu’nun amacı, genç Türk kadınlarını Kanada’da dünya standartlarında bir kurumda İngilizce öğrenmeleri için fırsatlar yaratarak güçlendirmektir.

BAŞVURU SÜRECİ

Adım 1: Burs için uygun olduğunuzdan emin olmak için tüm Kural ve Düzenlemeleri inceleyin

Adım 2: Aşağıdaki iki bölümden oluşan soruyu yanıtlayan bir dakikalık bir video oluşturun:

  • Topluluğunuzdaki olumlu sosyal değişimi desteklemek için ne yapıyorsunuz?
  • ILAC’da İngilizce öğrenmek için bu burs başarılı bir lider olmanıza nasıl yardımcı olacaktır?

Adım 3: İki (2) Destek Mektubu sağlayın:

  • Devlet onaylı bir üniversitede, kolejde veya lisede, devlet memurunda, polis memurunda, tıp doktorunda veya topluluk liderinde eski veya mevcut profesörlerden birinden hakkinizdan bir referans mektubu alin.
  • Türkiye’deki ILAC’I temsil eden bir dil okulu acentasindan destek mektubu alin.(TA)

Adım 4: Verilen talimatları izleyerek çevrimiçi başvurunuz.

Şimdi Uygula Resmi Kurallar Ve Düzenlemeler

 

*Turkiye’deki ILAC Dil okulunun acentalarina Google uzerinden ’‘dil okulu acentaları’’ ile  ulasabilirsiniz.

Scroll down for English version.

ILAC Leadership Scholarships for Turkish Women 2019

The goal of the ILAC Scholarships for Turkish Women is to empower young Turkish women by creating opportunities for them to learn English at a world-class institution in Canada.

Application Process

Step 1:  Review all the Rules & Regulations to make sure you are eligible for the scholarship.

Step 2: Create a one-minute video answering the following two-part question:

  • What are you doing to support positive social change in your community?
  • How will this scholarship to learn English at ILAC help you become a successful leader?

Step 3: Provide two (2) Letters of Support:

  • One from a former or current professor at a government-approved university, college or high school, a government official, police officer, a medical doctor or a community leader
  • Second from an approved Turkish Agency (TA) in Turkey

Step 4:  Apply online following the instructions provided.

Apply Now Rules & Regulations

 

*You can find an approved Turkish Agent in your country using Google by searching for ILAC + Your Country.
CHECK YOUR ENGLISH LEVEL Build your course